14 September

10:00 – 17:00/ AMSTERDAM MUSEUM / TRANS*OBJECTS

12:00 – 16:00 / AKS SHORTS PROGRAM / NIEUWLAND / (Donation) more

15:00 Meet the artist: Daily talk / presentation / workshop

19:30 – 21:30 / KRITERION 1 /OPENING CEREMONY /My Nature + Q&A more

 21:30 – 01:00 / EXHIBITION / KRITERION FOYER / DRINKS

 12:00 – 16:00 AKS program with films, Q&A’s, discussion and dance

logo AKSTranscreen presenteert een curatief-programma door AKS, International Minorities Festival of Films-Art-Dialogue,
TranScreen presents a program curated by AKS, International Minorities Festival of Films-Art-Dialogue

De filmmakers en activisten uit de trans* community: Neeli Rana en Kami Sid uit Pakistan en Saadat Munir uit Denemarken, gaan met het publiek in gesprek over trans* identiteiten door de geschiedenis heen in Zuid-Azië. Ze vertellen over de Khawaja Sara (trans*) gemeenschap, ingaande op westerse interventies en politiek versus de inheemse Khawaja Sara cultuur; hun strijd om het recht van het derde geslacht op te eisen en hun strijd voor onderwijs en acceptatie in de moderne samenleving van Pakistan.

Naast de bespreking en de discussie zullen Neeli en Kami een korte inleiding geven over hun culturele dans.

Filmmakers and activists from the trans* community, Neeli Rana and Kami Sid from Pakistan and Saadat Munir from Denmark, would like to talk with you about trans* identities throughout history in South Asia. They will discuss the Khawaja Sara (trans*) community today, in terms of western interventions and politics versus the indigenous Khawaja Sara culture; their struggles of claiming the right of the third gender and their struggle for education and acception in the modern society of Pakistan.

Beside the talk and discussion, Neeli and Kami will give a brief introduction to their cultural dance.

Nieuwland is een gemeenschapsruimte, die in eigen beheer is opgezet en wordt gebruikt om in te leven en werken, als niet-commercieel sociaal-politiek centrum, draaiend op vrijwilligers. Het NieuwLand collectief organiseert een maandelijks programma met documentaires, films en discussie-avonden, workshops, tuindagen, schaakavonden, en andere sociale, culturele en politieke bijeenkomsten voor de buurt en daarbuiten.
NieuwLand is a self-built community space for living and working, and a non-commercial, volunteer-run social-political centre. The NieuwLand collective organises a monthly program with documentaries, films and discussion nights, workshops, garden days, chess nights, and other social, cultural and political events for the neighborhood and beyond.
UP

Poshida: Hidden LGBT Pakistan + Q&A
Faizan Fiaz | Pakistan | 2015 | 29′ | Documentary & History | English & Urdu spoken | English subtitles

Deze  film is een reis door een land, een reis door de tijd en een reis door de verborgen wereld van queer Pakistan. Kwesties als seksualiteit en genderidentiteit in Zuid-Azië komen aan bod, maar ook onderwerpen als de erfenis van het Brits kolonialisme in Pakistan, religie en klasse. Ook de invloed van de Pakistaanse media op de representatie van mensenrechtenschendingen in de zaak van de Lahori seriemoordenaar en de mishandeling van transgender mensen voor vermaak.
This film travels through a country, through time and through the hidden world of queer Pakistan. Issues such as sexuality and gender identities in South Asia are discussed, as well as subjects such as the legacy of British colonialism in Pakistan, religion and class. The film also highlights the influence of the Pakistani media on the representation of human rights violations in the case of the Lahori serial killer in 2014, as well as the abuse of transgender people for entertainment purposes.

Poshida is een baanbrekende, onafhankelijke documentaire over LHBT-personen in Pakistan en biedt een bijzondere blik op hun ongehoorde verhalen. Daarnaast onderzoekt het de erfenis van het Brits kolonialisme in Pakistan. De film is een reis door het land, een reis door de tijd en een reis door de verborgen wereld van queer Pakistan. Kwesties als seksualiteit en genderidentiteit in Zuid-Azië komen aan bod, maar ook onderwerpen als kolonialisme, religie en klasse. De film bespreekt daarnaast de invloed van de Pakistaanse media op de representatie van mensenrechtenschendingen in de zaak van de Lahori seriemoordenaar en de mishandeling van transgender mensen voor vermaak.
Poshida is a groundbreaking independent documentary about LGBT individuals in Pakistan and lifts the veil on their unheard stories. It also dissects the legacy of British colonialism in Pakistan. The film travels through the country, through time and through the hidden world of queer Pakistan. Issues such as sexuality and gender identities in South Asia are discussed, as well as subjects such as colonialism, religion and class. The film also highlights the influence of the Pakistani media on the representation of human rights violations in the case of the Lahori serial killer in 2014, as well as the abuse of transgender people for entertainment purposes.

NIGHT LIFE
Harune Messy | Pakistan | 2015 | 10’ | Fiction | Urdu spoken | English subtitles

NIGHT LIFE biedt een genuanceerde kijk in het leven van mannelijke kinderprostituees in Lahore, Pakistan. Deze film is een fijngevoelig onderzoek naar de ernstige omstandigheden van het leven van deze kinderen.
NIGHT LIFE offers a nuanced glimpse into the life of male child sex workers in Lahore, Pakistan. This film is a subtle examination of the grave circumstances of the lives of these children.

Katchi
Amina Malik | Pakistan | 2016  | 13’| Fiction | Urdu spoken | English subtitles

Amata Malik’s Katchi opent met de jonge Saad, die buiten de gender binary valt. Saad groeit op in een middenklasse gezin en is op zoek naar zichzelf, maar wordt gepest en misbruikt door jongens op school en wordt niet geaccepteerd door zijn familie. Later in zijn leven weigert de ‘oudere’ Saad zijn ware identiteit te onderdrukken en werkt openlijk mee aan een theaterprogramma over de levens van transvrouwen. Zijn moeder Mariam komt kijken, maar heeft ze Saad echt geaccepteerd? Of staat haar angst om de familienaam schade aan te doen haar in de weg?
Amina Malik’s Katchi starts off with the young Saad who falls outside the gender binary. Saad grows up in a middle class family and is striving to find his true self, but is bullied and molested by boys in school and is not accepted by his family. Later on in his life, the ‘older’ Saad refuses to suppress his true identity and openly partakes in a theatre show which reflects on the lives of transwomen. His mother Mariam comes to see the show, but has she truly accepted Saad? Or does the fear of losing family pride stand in her way?

As I remember
Saqib Noman | Canada | 2015 | 29’ | Documentary | Urdu spoken | English subtitles

De film vertelt over het pesten en het misbruik van Saqib door zijn collega’s en familie, omdat hij ‘anders’ is en over herinneringen aan zijn vriendschap met Maaz. Saqib Norman, afgestudeerd aan de National College of Arts, illustreert zijn leven met zijn tekeningen en live-act visuals, om de vicieuze cirkel van marginalisatie en misbruik door middel van kunst te doorbreken.
The film tells about the bullying and abuse of Saqib by his peers and family on the account of being ‘different’ and  about memories of his friendship with Maaz. National College of Arts graduate, Saqib Noman, illustrates his life with his drawings and live-act visuals to break free from the vicious cycle of marginalisation and abuse through the medium of art.

Mujra
Saadat Munir | Denmark & Pakistan | 2015 | 5’ | Music video

Experimentele film over transgender dans optredens in Pakistan.
Experimental film of transgender dance performances in Pakistan.
UP
walvis

19:30 – 21:30 / KRITERION 1 / OPENING CEREMONY / My Nature + Q&A
Massimiliano Ferraina & Gianluca Loffredo | Italy | 2015 | 75’ | Fictional Documentary | Italian & English spoken | English subtitles

Een prachtige en unieke film over de ontdekkingsreis van Simon, een transman, die vertrekt uit zijn woonplaats in Zuid-Italië naar het idyllische, centraal-Italiaanse platteland van Umbrië. De weg naar een compleet begrip en realisatie van zijn dromen wordt nog steeds beïnvloed door gebeurtenissen uit zijn verleden. Door nieuwe vriendschappen en ervaringen in contact met de natuur leert hij, na jaren van zelfhaat, van zichzelf te houden.
A beautiful and unique film about Simon, a transman, who leaves his hometown in Southern Italy to the idyllic central Italian countryside of Umbria to embark on a journey of self-discovery. The road to the complete understanding and realisation of his dreams is still influenced by past events. Through new friendships and experiences in contact with nature, he learns to love himself after many years of self-hate.
UP

 21:30 – 01:00 / EXHIBITION / KRITERION FOYER / DRINKS

10845751_10152608827126466_7365528456407117475_o459209_638409919518529_1899328022_oIn de foyer is een expositie van Moi Bleu (foto’s) en P Bucket (schilderijen) Beide kunstenaars zijn al een aantal jaren betrokken bij TranScreen.
In the foyer there is an exhibition of Moi Bleu (pictures) and P Bucket (paintings). Both artists have been involved with TranScreen for a number of years.