15 September

10:00 – 17:00 / AMSTERDAM MUSEUM / TRANS*OBJECTS

13:00 – 15:00 / KRITERION 2 / Finding Phong + Q&A more

13:15 – 14:45 / KRITERION 3 / IQMF presents more

15:00 – 17:00 / KRITERION 3 / Upon the Shadow more

15:00 / AMSTERDAM MUSEUM / Meet the artist: Daily talk / presentation / workshop

15:15 – 16:45 / KRITERION 2 / SHORTS 1 more

17:00 – 19:00 / KRITERION 2 / Kairos Dirt & the Errant Vacuum + Q&A more

17:15 – 19:00 / KRITERION 3 / SHORTS 2: more

19:00 – 21:00 / NIEUWLAND / Meet and Greet
Filmmakers, activists and programmers meeting

21:00 – 22:45 / KRITERION 3 / Sexperimental + Q&A more

23:30 – 00:30 / KRITERION 2 / Porn Q&A more13:00 – 15:00 / KRITERION 2 / Finding Phong + Q&A
Tran Phuong Thao & Swann Dubus | Vietnam | 2015 | 92’ | Documentary | Vietnamese spoken | English subtitles

‘Ik zal één keer lijden om voor altijd gelukkig te zijn.’ Phong groeide op in een klein dorp in Vietnam, als jongste van zes kinderen. Al van kinds af aan voelde Phong zich als een meisje met een verkeerd lichaam. Pas toen ze op twintigjarige leeftijd verhuisde naar Hanoi om naar de universiteit te gaan, ontdekte Phong dat ze niet enige was. Haar droom zichzelf te vinden door lichamelijk van sekse te veranderen, werd enkele jaren later realiteit. De film volgt Phongs worstelingen gedurende deze jaren, met fragmenten uit haar intieme video dagboek en fragmenten waarbij ze ontmoetingen heeft met familie, vrienden en gesprekken met dokters over de operaties die ze zal ondergaan.

‘I’ll suffer once and be happy forever.’ Phong grew up in a small town in Vietnam, the youngest of six children. From the time she was very young, Phong felt like she was a girl with a mismatched body. Not until she moved to Hanoi to attend university at age twenty did Phong discover that she was not the only one. Her dream to find herself by physically changing sex becomes a reality several years later. The movie follows Phong’s struggle during these years, with excerpts from her intimate video journal, along with scenes from her encounters with family, friends and talks with doctors about the operations she will undergo.
UPBrakend

13:15 – 14:45 / KRITERION 3 / IQMF presents

IQMF – International Queer & Migrant Film Festival – is een jaarlijks filmfestival Gericht op het zichtbaar maken van seksuele diversiteit in migrantengemeenschappen door film, debat, fotografie en theater. IQMF geeft een inleiding bij twee uitgezochte films en vertelt over hun festival.
IQMF – International Queer & Migrant Film Festival – is an annual film festival aimed at representing sexual diversity in migrant communities through film, debate, photography and theater. IQMF will give an introduction to two selected movies and talk about their festival.

Nasser
Melissa Martens | The Netherlands |2015 | 19’ | Drama & Family | Dutch & Arabic spoken| English subtitles

Nasser_still_01Een dertienjarig Nederlands- Marokkaanse meisje wordt door haar vrienden ‘Nasser’ genoemd, omdat ze zich anders voelt dan andere meisjes. Ze is onzeker hoe ze moet reageren op de druk van haar moeder te veranderen, maar is vastbesloten om zichzelf trouw te blijven.
A Dutch-Moroccan 13-year-old girl is called ‘Nasser’ by her friends, because she feels different from other girls. Ze isn’t sure how to respond to her mother’s pressure to change, but is determined to stay true to herself.

Locked in
Allan McDonald | South Africa |2016 |52’ | Documentary | English & Xhosa spoken | No subtitles |

Locked in_still_02Deze documentaire belicht het thema intersectionaliteit van een selecte groep transgender-moslims in Zuid-Afrika. Zij worden als minderheidsgroep van moslims geconfronteerd met verschillende niveaus van discriminatie zoals kleur, arbeidersklasse en transgender. Voortvloeiend uit de conservatieve interpretatie van de Islam binnen de moslimgemeenschap, delen ze zeer pijnlijke verhalen rondom hun moslim identiteit in een Zuid-Afrikaanse context. Een leidende groep queer moslims De Inner Circle biedt hen coaching, veilige ruimtes en geeft trainingen voor transgender moslims.
This documentary showcases the theme of intersectionality of a select group of transgender Muslims in South Africa. As a minority Muslim population being black, working class and transgender, they are faced with multiple levels of discrimination. As a result from the conservative interpretation of Islam within the Muslim community, they share very painful stories about their Muslim identity in a South African context. A leading queer Muslim organisation The Inner Circle provides them counselling, safe spaces and training for transgender Muslims.
UPwalvis

15:15 – 16:45 / KRITERION 2 /SHORTS 1

Switching Teams
Taylor Le Fín | UK | 2015 | 15’ | Documentary & Sport | English spoken | No subtitles

Switching Teams_still_01Een snelle, competitieve contactsport die ruimte biedt voor trans*personen klinkt onwaarschijnlijk. En kunnen switchen van het vrouwen- naar het mannenteam midden in een transitie en jezelf kunnen meten met de mannen, al helemaal. Maar is dat ook?
The concept of a fast paced, increasingly competitive, full contact sport played on roller skates being a safe space for trans* people may seem unlikely. Even more so the idea of switching from the women’s team to the men’s team in the middle of transitioning and pitting oneself against the men. But is it?

La Ricetta (The Recipe)
Luigi Pironaci | Italy | 2015 | 12’ | Family | Italian spoken | English subtitles

The Recipe_still_01Ontroerende film met een grappige twist. Op smaak gebracht met citroen, peterselie en, waarom ook niet, een glas goede witte wijn. Moving film with a funny twist. All accompanied with lemon, parsley and, why not, a glass of good white wine.

Escaping Agra
Pallavi Somusetty | USA | 2015 | 23’ | Documentary & Drama | English spoken | No subtitles

Escaping Agra_still_02Sympathiek, persoonlijk verhaal, afgewisseld met stand-up. De film begint vrij heftig: Naveen wordt tegen hun wil in vastgehouden in India als hun ouders achter hun gender en seksuele oriëntatie komen. Later komen persoonlijke groei, bevrijding en oprecht geïnteresseerde en liefhebbende schoonouders voorbij. 
Sympathetic, personal story, alternated with stand-up. The movie begins quite aggressively: Naveen is trapped in India after their parents find out about their gender and sexual orientation. Later personal growth, liberation and genuinely interested and loving in-laws are shown.

Limina
Joshua M. Ferguson & Florian Halbedl | Canada | 2015 | 15’| Drama & Family | English spoken | No subtitles

Limina_still_02Een ontwapenend, genderfluïde kind ontfermt zich, gewapend met een polaroid camera, over een onbekende vrouw in haar dorp die een kind verloren heeft. Een sprookje over rouwverwerking.
A disarming gender-fluid child, armed with a polaroid camera, cares after an unknown woman in her village who lost a child. A fairytale about mourning.

Get the Life
Ozzy Villazòn | USA | 2015 | 12’ | Drama | English spoken | No subtitles

Get the Life_still_02Get the Life volgt de persoonlijke reis van Alex, een transgender tiener, die wordt geconfronteerd met een ongewilde zwangerschap en het risico alles wat hij liefheeft te verliezen om een dapper leven te kunnen leiden.
Get the Life follows the personal journey of Alex, a transgender teenager, faced with an unwanted pregnancy, who risks losing everything he loves in order to live courageously.

Pieptiș (Abreast)
Patrick Braila | Romania | 2015 | 11’ | Fiction | Romanian spoken | English subtitles

Abreast_still_02Twee zielen lopen zij aan zij over een pad die de verjaardag van een grootmoeder met een grootvaders graf verbindt. Het smalle pad dat interactie forceert, zorgt voor een verandering van moeder-dochter relatie naar een twijfelachtig begin van een moederzoon band.
Two souls walk abreast along the road that links a grandmother’s birthday with a grandfather’s grave. Down the narrow road that forces them to interact, a change takes place as the mother-daughter relationship morphs into a rocky new mother-son tie.
UPhuilend-hart

15:00 – 17:00 / KRITERION 3 / Upon the Shadow
Nada Mezni Hafaiedeh | Tunisia | 2017| 80’ | Documentary | Arabic spoken | English subtitles

In 2013 plaatste de toen 18-jarige Amina Sboui een foto van zichzelf op Facebook met op haar blote bovenlijf de woorden: ‘Mijn lichaam is van mij en is niet de bron van andermans eer’. Het was het eerste Femen-protest in Tunesië. Haar arrestatie en gevangenschap zorgde wereldwijd voor protesten waarin haar vrijlating werd geëist. Drie jaar later zien we Amina in en om het huis dat ze deelt met een groep LHBT vrienden. Afgewezen worden door familie en de samenleving en de pijn die dat veroorzaakt, lopen als een rode draad door hun levens. Lees hier een artikel in Trouw over Amina: ‘Mijn strijd is belangrijker dan het leven’
In 2013, Amina Sboui, who was 18 at the time, posted a photo of herself on Facebook, barechested with the text written on her chest ‘My body is mine and not the source of other people’s honour.’ This was the first Femen protest in Tunisia. Her arrest caused a worldwide flow of protests, which resulted in her release. Three years later we see Amina around her house which she shares with a group of LGBT friends. The rejection by their families and society, and the pain that goes with it, runs like a common thread through their lives.
UP

17:00 – 19:00 / KRITERION 2 / Kairos Dirt & the Errant Vacuum + Q&A
Madsen Minax | United States | 2015 | 90’ | Comedy, Fantasy, Film-Noir & Sci-Fi | English spoken | No subtitles

In deze bijzondere en artistieke film ontdekt een bonte verzameling karakters hoe ze erotiek kunnen delen in collectieve droombeelden. We volgen de vreemde gebeurtenissen van een panseksuele kantinejuffrouw, haar religieuze collega, een genderqueer student en een manusje van alles astroloog/ telefoonseks operator/spiritueel medium in een droomwereld. Televisie monitoren, radiofrequenties en dromen worden allemaal poorten naar deze mysterieuze, vleselijke dimensie. (PAS OP BIJ EPILEPSIE: FLITSEN)
In this special and artistic film a colorful collection of characters discover how to share eroticism in collective dreamscapes. We follow the strange happenings of a pansexual middle school lunch lady, her religious co-worker, a genderqueer student, and a ‘jack of all trades’ astrologer/phone sex operator/ psychic medium in a dreamworld. Television monitors, radio frequencies, orifices and dreams all become portals to access this mysterious carnal dimension. (BEWARE OF PHOTOSENSITIVE EPILEPSY)
UPbanaan

17:15 – 19:00 / KRITERION 3 / SHORTS 2 + Q&A

Tailor
Cali dos Anjos | Brazil | 2017 | 10’ | Animation | Portuguese spoken | English subtitles

TailorEen cartoonist deelt geanimeerde verhalen over de ervaringen en uitdagingen van andere transpersonen op zijn webpagina.
A cartoonist shares animated stories of other trans people’s experiences and their challenges in society on his web page.

Heartichoke: Girls
Fox Fisher & Lewis Hancox | UK | 2015 | 10’ | Comedy | English spoken | No subtitles

Heartichoke Girls_still_01Heartichoke is een eigenzinnige comedyserie over trans en queer avonturen in liefde en lust. Drie bandleden zijn op zoek naar liefde in Brighton; Wolf is herstellende van een relatiebreuk na zijn transitie, Jay vindt het moeilijk zijn nieuwe liefde te vertellen dat hij trans is en Pet, die samenwoont met zijn langdurige vriendin, heeft serieuze relatieproblemen.
Heartichoke is a quirky comedy web series about trans and queer adventures in love and lust. Three band members looking for love in Brighton; Wolf is recovering from a breakup since he transitioned, Jay is struggling to tell his new love interest that he is trans and Pet, who lives with her long-term girlfriend, is having severe relationship troubles.

Trans en Argentina (Trans in Argentina)
Virginia Gilles | Argentina | 2015 | 1’ | Animation | Spanish spoken | English subtitles

Trans in Argentina_still_02Een korte, krachtige, activistische en educatieve animatie, die oproept tot acceptatie van genderdiversiteit.
A short, powerful, activist and educational animation that calls for acceptance of gender diversity.

Dusk
Jake Graf | UK | 2015 | 15’ | Drama & Romance | English spoken | No subtitles

Dusk_still_01Een prachtige film over Chris Winters, die, opgroeiend in het Engeland van de jaren ‘50, worstelt om te passen in de genderrollen die worden gedicteerd door de maatschappij. Na een moeilijke en gewelddadige kindertijd ontmoet Chris droomvrouw Julie en wordt het leven een beetje lichter. Het gevoel dat hun leven maar half geleefd wordt, blijft Chris echter achtervolgen. Eindeloos peinzend over wat het had kunnen zijn, realiseert Christ zich eindelijk dat voor sommige vraagstukken geen juist antwoord is en dat dit is wat ons werkelijk definieert.
A beautiful film about Chris Winters, who, growing up in 1950s England, struggles to fit into the gender roles dictated by society. A more than tough and violent childhood left behind, Chris meets dream woman Julie and life lightens a little. However, the growing feeling that theirs is a life half lived haunts Chris. Endlessly imagining what might have been, Chris is finally struck by the realisation that for some decisions there is no right answer and that it’s those that truly define us.

Zulema
Angel Molina | Paraguay | 2015 | 11’ | Drama & Comedy | Spanish & Guarani spoken | English subtitles

Zulema_still_02Zulema is een korte film gemaakt in Paraguay, die op een luchtige manier het thema sekswerk en discriminatie op het werk behandeld.
Zulema is a short film made in Paraguay that, in a lighthearted way, deals with the problem of job discrimination suffered by transsexual people.

Trade Queen
David Wagner | Germany | 2015 | 8’ | Drama | No dialogue

Meneer Jonas en Meneer Schmidt zien eruit als saaie verkopers, maar zij hebben hun geheimen. Onder hun perfecte grijze pakken schittert liefde, moed en vele andere dingen…
Mr. Jonas and Mr. Schmidt look like boring salesmen but they have their secrets. Beneath their perfect gray suits shines love, courage and many other things…

transformationes..

Sissi ❤ ❤ | Germany & France | 2015 | 3’ | Animation | No dialogue Stop motion video op basis van toegestuurde fotos van genitaliën. De nagetekende plaatjes vloeien in elkaar over, totdat ze in een stroboscopische climax samen komen: allen zijn één! (PAS OP BIJ EPILEPSIE: FLITSEN)
A short stop motion film based on drawn interpretations of donated pictures of genitals. They flow into each other and merge when the stroboscope climaxes: all are one! (BEWARE OF PHOTOSENSITIVE EPILEPSY)

Tsiteli kaba (Red Dress)

Salome Sagaradze | Georgia | 2014 |9’ | Drama, Family & History |No dialogue

Georgië, Tbilisi. Moeder en kind op hun dag: 17 mei 2013. Het verhaal begint ‘s ochtends, wanneer een vrouw ontdekt dat haar zoon een rode jurk draagt.
Georgia, Tbilisi. An honest story about a mother and her child and their day on May 17, 2013. The story starts in the morning when a woman discovers her son is wearing a red dress.

Dawn

Jake Graf | UK | 2015 | 13’ | Drama |English spoken | No subtitles

Het ochtendgloren kruipt door Londen. Twee verdwaalde verschoppelingen ontmoeten elkaar in het duister, banger van zichzelf dan van de ander. Tijdens zonsopgang worden ze gedwongen naar zichzelf te kijken en de harde realiteit onder ogen te zien: het leven is soms maar wat je ervan maakt. En dat je in het koude daglicht meer dan ogen nodig hebt om in een ziel te kunnen kijken.
Dawn creeps across London, two lost outcasts meet in the darkness, more afraid of themselves than each other. As the sun begins to rise, and the veil of night is lifted, the pair is forced to look at themselves and face the harsh reality that life is sometimes what you make it. And that in the cold light of day, it takes more than the eyes to see inside a soul.

Skeleton in a Beret

Mabz Beet | UK | 2015 | 7’| Documentary | English spoken | No subtitles

In deze film praten twee trans personen over hoe ze videogames hebben gebruikt in hun zoektocht naar hun gender, vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfexpressie.
In this film, two trans people discuss how they have actively used videogames as part of how they explore their gender, their skills, self-confidence, and self-expression.
UP

21:00 – 22:45 / KRITERION 3 / SEXPERIMENTAL + Q&A’s

Soapcunt

Finn Peaks | Germany | 2015 | 2’ | Comedy | No dialogue

Een ‘soap cunt’ is zacht, nat, uitzetbaar, vervormbaar, uitbarstend. Het is een trans* kut behaagd door een paarse hand.
What is a ‘soap cunt’? It’s soft, wet, expandable, morphing, erupting. It’s a trans* cunt getting pleasured by a purple hand.

Spermwhore + Q&A

Anna Linder | Sweden | 2015 | 12’ | Experimental documentary | English spoken | No subtitles

Ongewenste kinderloosheid in een wereld waar normatieve heteroseksuele relaties dicteren wie er ouder kan worden en hoe. Bij voortplanting reduceren onze meedogenloze lichamen ons tot een gegeven sekse of gender. Maar het verlangen naar kinderen is niet gelimiteerd tot onze lichamen en zwangerschap kan geschonken, gedeeld en samen ondernomen worden.
Unwanted childlessness in a world where normative heterosexual relationships dictate who can become parents and in what way. When it comes to reproduction, our merciless bodies reduce us to merely a set sex or given gender. But the longing for children is not limited to our bodies and the possibility of pregnancy can be gifted, shared and undertaken together.

Vem ska knulla pappa? (Who will fuck daddy?) + Q&A

Lasse Långström | Sweden | 2015 | 65’ | Documentary, Fantasy, Comedy, Drama & Romance | Swedish spoken | English subtitles

Een duik in het collectieve bewustzijn waar een mannen-lijk voedzame grond wordt, vanwaar het opnieuw wordt geboren en opstijgt naar een nieuwe, vrouwelijke manier van denken en voelen en ondenkbare perversies. Een kunstzinnige film met een lieve kant, maar ook gewelddadige seksscènes en een pervers smaakje.
A dive down to the collective subconscious, where the man’s stinking corpse is broken down into nourishing soil from which we are born again and rise to the surface with a new feminine thinking and feeling and unimaginable perversions. An artful film with a sweet side, but also violent sex scenes and a perverse taste.
UP

23:30 – 01:30 / KRITERION 2 / PORN

Yes, we fuck!

Raul de la Morena García & Antoni Centeno Ortiz | Spain | 2015 | 59’ | Documentary | Spanish spoken | English Subtitles

Zes boeiende verhalen van mensen met een functionele beperking en seks. Verhalen waarin seks verandert in een plezierig mensenrechten wapen. Naast seks zien we ook wat seksualiteit voor hun betekent en de manier waarop dit bijdraagt aan hun levens.
Six sincere varied stories of people with functional disabilities and sex, stories in which sex turns into a pleasurable human rights weapon. In addition to sex, this project shows what sexuality means to them and the way it contributes to their lives.

You’ve Got Tail

Danny Tayara | USA | 2015 | 4’| Comedy & Romance | English spoken | No subtitles

De puppies in dit huis zijn een stuk vriendelijker dan de postbode had verwacht… The pups at this house are a little friendlier than the postman was expecting…

Pink Shiver

Clit Coppola | Denmark & Sweden | 2015 | 13’ | Documentary | No dialogue

‘Helaas,’ zei de zwangere diva, ‘dit lichaam van mij… Ik voel me gedeseksualiseerd in mijn community en verder overal geheteroseksualiseerd.’ ‘Laten we dan een porno maken!’ zei het magische trans wezen, een ware vriend in nood. ‘En een hele goeie wip.’
‘Alas,’ said the pregnant diva, ‘this body of mine… I feel desexualised in my community and heterosexualised everywhere else.’ ‘’Then let’s make a porno!’ said the magical trans creature, a true friend in need. ‘And a very good fuck.

#twinkdreams

Finn Peaks | Germany | 2015 | 5’ | Porn | English spoken | No subtitles

#twinkdreams is een intieme vertelling over homosexuele verlangens vanuit een transgender perspectief.
#twinkdreams is an intimate narration on gay desires from a transgender perspective.

Deep Switches Danny Tayara | USA | 2015 | 5’ | Porn| English spoken |

No subtitles Twee queer heksen roepen de opperbitch- snack-daddy op waar ze naar smachten na een Tarot sessie en het opwrijven van een kristallen bol.
Two queer witches summon the supreme bitch snack daddy they’re craving after a session of Tarot readings and crystal rubbing.

Flo & Hector in Hasenheide

Nikolaj Tange Lange & Flo Cane | Germany | 2015 | 16’ | Comedy & Romance | English spoken | No subtitles

Een scout en zijn hond spelen tussen de herfstbladeren. Een grappige, ruige en gevoelige gay/trans DIY porno.
A boy scout and his dog are playing among the autumn leaves. A fun, rough, and tender gay/trans DIY porn.

UP