16 September

10:00 – 17:00 / AMSTERDAM MUSEUM / TRANS*OBJECTS

13:00 – 15:30 / KRITERION 2 / MAJOR! + debate more

13:15 – 15:00 / KRITERION 3 / Cinedans presents more

15:00 / AMSTERDAM MUSEUM / Meet the artist: Daily talk / presentation / workshop

15:15 – 17:00 / KRITERION 3 / The Transketeers present / Dutch Shorts + Talk more

15:45 – 17:15 / KRITERION 2 / Mów mi Marianna / (Call Me Marianna) more

17:15 – 19:00 / KRITERION 3 / This Side of Heaven more

17:30 – 19:00 / KRITERION 2 / Out Run more

19:15 – 21:15 / KRITERION 2 / AWARD CEREMONY / Kiki more

22:00 – 03:00 / MasQueerade Party! AT MEZRAB / DJ’s & performance more

13:00 – 15:30 / KRITERION 2 / MAJOR! + debate

Annalise Ophelian | USA | 2015 | 91’| Documentary | English spoken | English subtitles

MAJOR! vertelt over het leven en de strijd van Miss Major Griffin-Gracy, een 73-jarige zwarte transgender activist die al veertig jaar vecht voor de rechten van gekleurde transvrouwen. Miss Major is een veteraan van de Stonewall opstand, een overlevende van de Attica staatsgevangenis, een voormalige sekswerker, een community leader en mensenrechtenactivist. Haar persoonlijke verhaal is verstrengeld met de LHBT-strijd voor rechtvaardigheid en gelijkheid van de jaren ‘60 tot vandaag. MAJOR! explores the life and campaigns of Miss Major Griffin-Gracy, a 73 year-old black transgender activist who has been fighting for the rights of trans women of color for over 40 years. Miss Major is a veteran of the Stonewall Rebellion, a survivor of Attica State Prison, a former sex worker, a community leader and human rights activist. Her personal story intersects LGBT struggles for justice and equality from the 1960’s to today.

Na de documentaire volgt een discussie rondom het onderwerp intersectionaliteit in de trans* gemeenschap. Intersectionaliteit kan worden uitgelegd als de intersectie van verschillende identiteiten en vormen van onderdrukking die in één persoon samen komen. In het geval van Miss Major vormen zowel het feit dat ze zwart is, als het feit dat ze trans* is belangrijke onderdelen van haar identiteit. Samen verstrengeld zorgen deze voor de onderdrukking en worstelingen die zij dagelijks doormaakt. De paneldiscussie zal dieper ingaan op het wegschrijven van intersectionele minderheden uit de geschiedenis.
Met Dinah de Riquet-Bons,  Olave Basabose, Isjed hussain & Laeno Lashawn

Following the documentary, we will engage into a discussion around the subject of intersectionality in the trans* community. Intersectionality can be understood as the intersection of different identities and forms of oppression that intersect in one person. In the case of Miss Major, both her being black and her being trans* are important parts of her identity. Together they are intertwined with the oppression and struggles she faces daily. The panel talk will delve deeper into the subject of the erasure of intersectional minories from history.
Including  Dinah de Riquet-Bons,  Olave Basabose, Isjed hussain & Laeno Lashawn

UP

13:15 – 15:00 / KRITERION 3 / Cinedans presents

Cinedans | UK, USA, Germany, France, Tunisia, Sweden & Cambodia | 2017 |59 min| English, Mandarin, Persian, Khmer spoken | English subtitles

Cinedans presenteert een energiek en uitbundig shorts programma, gevuld met voguing, waacking, rozen, bellen en Cambodjaanse dans. Cinedans presents an energetic and exuberant shorts program filled with voguing, waacking, roses, bells and Cambodian dance.

En Vogue
Jenn Nkiru | UK | 2014 | 3’| No dialogue

De schoonheid van één van New York’s laatste underground subculturen: voguing & ballroom. The unique beauty, energy and exuberance of one of NYC’s last underground subcultures: voguing & ballroom.

Sub Rosa
Matteo Marziano Graziano | USA & Germany | 2015 | 8’ | Mandarin spoken | English subtitles

In de middeleeuwen dwong een roos aan het plafond iedereen tot geheimhouding. Dit komt uit de Griekse mythologie: Aphroditus gaf een roos aan haar zoon Eros en hij gaf de roos weer aan Harpocrates, de god van de stilte, zodat zijn moeders misstappen nooit zouden worden geopenbaard. In the Middle Ages a rose suspended from the ceiling pledged all presents to secrecy. This dates back to Greek mythology. Aphrodite gave a rose to her son Eros. He, in turn, gave it to Harpocrates, the god of silence to ensure that his mother’s indiscretions were not disclosed.

Au Bruit Des Clochettes (When You Hear The Bells)

Chabname Zariab | France & Tunisia | 2015 | 25’ | Persian spoken | English subtitles

In Afghanistan worden jonge, mannelijke prosituees, die gekleed als meisjes moeten dansen voor een mannelijk publiek, ‘bachas’ genoemd. Ze zijn gehoorzaam aan hun meesters. Saman is een bacha die zich bedreigd voelt door het arriveren van een ‘bijane’, een jongere jongen die zijn plaats zal innemen bij de meester. Jaloers op deze jongen, is hij zich verplicht de bijane te leren te dansen. In Afghanistan, bachas are young male prostitutes obliged to dance, dressed as girls, for a male audience. They are under the control of a master. In When You Hear the Bells, the story of Saman
is told, a bacha who feels threatened by the arrival of bijane, a boy younger than him who is destined to take his place. Jealous of this boy, who might steal the feelings and protection of his master Farroukhzad, he is obliged to initiate bijane and to teach him to dance.

The Perfect Defect
Joanna Nordahl | Sweden | 2013 | 6’| No dialogue

Zweedse voguing / waacking vereniging p*fect onderzoekt de definitie van perfectie in een donkere, modieuze film, waarin vooroordelen worden doorbroken en genderstereotypes verdwijnen. (PAS OP BIJ EPILEPSIE: FLITSEN) Swedish voguing / waacking company p*fect explores the definition of perfection in a dark, fashionable film in which prejudice is broken and gender stereotypes are dissolved. (BEWARE OF PHOTOSENSITIVE EPILEPSY) 

Where do I Belong?
Vanna Hem | Cambodia | 2015 | 17’ | Documentary | Khmer & English spoken | English subtitles

Sothy, een jonge transvrouw, werkt als toonaangevende performer in een Phnom Penh nachtclub. Haar droom is om een meester in het ballet van Apsara te worden, traditioneel uitgevoerd door cisgender vrouwen. Je ziet in haar worsteling de discriminatie waar LHBTQ’ers in Cambodja mee te maken hebben. Sothy, a 22 year old transgender woman, works as one of the leading show performers in a Phnom Penh nightclub. Her dream is to master the classical ballet of Apsara, traditionally performed by cis-gender women. Her struggle shines a light on the discrimination faced by LGBTQ individuals in Cambodia.

UP

15:15 – 17:00 / KRITERION 3 / The Transketeers present: Dutch Shorts + Talk

In 2014 starten Bart Peters, Jonah Lamers en Chris Rijksen, drie Amsterdamse transmannen, het makerscollectief De Transketeers en creëren de Trans*Tapes: een portrettenreeks van transgender personen. De Transketeers treden op als publieke sprekers en voorlichters. Ze vergroten zodoende de zichtbaarheid van de diversiteit van gender en seksualiteit. Vandaag, voor de vertoning van een selectie Nederlands films, modereren ze het panelgesprek over welke rol makers kunnen spelen in de verandering van het beeld van ‘De Transgender’ in de media.

2014 is the start of The Transketeers: a collective with Bart Peters, Jonah Lamers and Chris Rijksen. They filmed the Trans*Tapes: a series of portraits of transgender people. The Transketeers have been active as speakers in public forums on (trans)gender diversity. Today, besides the screening of a selection of Dutch films, they will moderate the panel on what role filmmakers can play in changing the image of ‘The Transgender’ in the media.

Trans*Tapes
The Transketeers | The Netherlands | 2015 | 9:25 & 12:12 | Documentaire| Dutch spoken | English subtitles

De Trans*Tapes is een serie van zes korte portretten over transgender mensen in Nederland. De serie laat een breder narratief zien en een meer gelaagd beeld van wat het kan betekenen om transgender te zijn. The Trans*Tapes is a series of six short portraits about transgender people in the Netherlands. The series broadens the narrative and reveals a more layered image of what it can mean to be transgender.

6 OBJECTS – Projecting Identity Expressions
Debora Dax | The Netherlands | 2017 | 10’ | Documentaire | Dutch & English spoken | English subtitles

Deze artistieke documentaire geeft het publiek inzicht in de ervaringen, wensen en behoeftes van mensen die bewust hun identiteit tot uitdrukking brengen en vragen oproepen over hoe we identiteit definiëren, beoordelen, ervaren, beïnvloeden of vertonen. This artistic documentary gives the audience a perspective on the experiences, wishes and needs of people who freely express their identities and raises questions about how we define, judge, experience, influence and express identity.

Jordy in Transitland
Willem Timmers | The Netherlands | 2016 | 6’ | Documentaire | Dutch spoken | English subtitles

In de semi-geanimeerde documentaire Jordy in Transitland stappen we in de fantasiewereld van Jordy. Een modern, rauw sprookje als poëtisch protest tegen het huidige hokjesdenken.
In the semi-animated documentary Jordy in Transitland we enter the fantasy world of Jordy. A modern, raw fairy tale as a poetical protest against society’s’ labels.

Sagen en Mietjes (Sagas & Sissies)
The Transketeers | NL | 2017 | 4:52 | Dutch | English subtitles

A kids program in which the Transketeers dig up the queer history of The Netherlands.

UP

15:45 – 17:15 / KRITERION 2 / Mów mi Marianna (Call Me Marianna)
Karolina Bielawska | Poland | 2015 | 75’ | Documentary | Polish spoken | English subtitles

Call Me Marianna is een must-see film waarin een toneelstuk is gecombineerd met de documentaire over een onafhankelijke identiteit en de onvoorspelbare wendingen die het leven biedt. Marianna, een aantrekkelijke 40-jarige vrouw, is vervreemd van haar familie en vrienden. Daags voor haar operatie gaat ze een onwaarschijnlijke relatie aan die hoop biedt.
Call Me Marianna is a must-see film in which a theatre play is combined with the documentary narrative about an independent identity and the unpredictable twists life can offer. Marianna, an attractive 40-year-old, is alienated from friends and family. Right before transitions she kindles an unlikely romance which offers her hope.

UP

17:15 – 19:00 / KRITERION 3 /This Side of Heaven
Todd Verow | USA | 2015 | 92’ | Drama | English spoken | No subtitles

 V, een oudere trans vrouw, probeert wanhopig haar sociale huurappartement in New York te behouden. In dit van de ratten, kakkerlakken en junkies doordrenkte gebouw heeft ze in 26 jaar vele tragedies meegemaakt. V leidt een teruggetrokken bestaan. Ze vindt troost bij boodschappenjongen Christian, de enige die niet probeert van haar te profiteren. Ze wil hem overtuigen om bij haar in te trekken en haar gedachtegoed voort te zetten.

V, an older trans woman, is desperately trying to hold onto her rent-controlled apartment in New York. She has endured many tragedies over the last 26 years she has lived in her rat, roach and junkie infested building. V finds comfort in Christian, one of her delivery boys, who seems to be the only person not trying to take advantage of her. She tries to convince Christian to move in with her to carry on her legacy.

UP

17:30 – 19:00 / KRITERION 2 / OUT RUN
Leo Chiang & Johnny Symons | USA | 2016 | 75’ | Documentary | English & Tagalog spoken | English subtiles

De dynamische leider van de enige LHBT politieke partij in de wereld mobiliseert transgender kappers en beauty queens in een historische missie; het verkiezen van haar, een transvrouw, in het Filipijnse congres.

A unique insight on how working-class transgender hairdressers and beauty queens are mobilised by the dynamic leader of the world’s only LGBT political party and wage on a historic quest to elect her as the first trans woman into the Philippine congress.

UP

19:15 – 21:15 / KRITERION 2 / AWARD CEREMONY & Kiki
Na de uitreiking van de publieksprijzen begint de slotfilm.
After announcing the winners of the public vote, the closing film will start.

KIKI
Sara Jordenö | Sweden & USA | 2016 | 94’ | Documentary | English spoken | No subtitles

In deze documentaire zien we een frisse en kleurrijke LHBTQ generatie, die radicale zelfexpressie gebruikt in een dynamische, artistieke en activistische subcultuur, bekend als de Kiki scène in New York. We volgen leden van deze groep jonge gekleurde queers in hun voorbereidingen op, en optredens bij ‘Kiki balls’, terwijl ook hun gevechten en overwinningen in het dagelijks leven uitgelicht worden.

KIKI follows a fresh colourful LGBTQ generation who uses radical selfexpression in a dynamic, artistic and activist subculture known as the Kiki scene in New York City. Members of this scene, mostly young people of colour, are shown preparing for and performing at Kiki balls whilst also highlighting their struggles and progress in their day-to-day life.

UP

 

22:00 – 03:00 / MasQueerade Party AT MEZRAB / DJ’s & performance
With DJ Alex Kaseta &DJ FLOOKA and performance from Mavi Veloso, Kami Sid & Oi, Cissy!  and MC Consuelo.

UP