About TranScreen

[Nederlands]

Visit us at www.transcreen.eu

TranScreen: Amsterdam Transgender Film Festival is a multi-day film festival with international films about transgender and/or gender diversity. We screen a mix of films from all over the world; feature films, shorts, mainstream, experimental, professional and community films, and showcase an art program with video and other art forms.

Our aim is to increase (awareness of) gender diversity, visibility, acceptance and empowerment of trans* and gender diverse people. In doing so we bring different communities together, challenge normative gender perspectives and investigate intersectionality with the purpose of joining forces and helping each other fight oppressions.

Over TranScreen

Visit us at www.transcreen.eu

TranScreen: Amsterdam Transgender Film Festival is een meerdaags festival met films over transgender en/of gender diverse personen. We tonen een mix van films vanuit de hele wereld; speelfilms, short films, mainstream, experimenteel, professioneel en community films. In ons kunstprogramma stellen we video en andere kunstvormen ten toon.

Ons doel is om de zichtbaarheid van genderdiversiteit te vergroten en acceptatie en empowerment van trans en gender diverse mensen te bevorderen. In praktijk brengen wij  gemeenschappen bij elkaar, dagen we normatieve gender perspectieven uit en onderzoeken wij intersectionaliteit met het perspectief om elkaar te ondersteunen en samen tegendruk te bieden aan maatschappelijke onderdrukking.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s