Press 2017

[English]

Belangrijke noot voor journalisten en redacties:
Wij raden journalisten aan alvorens ons te benaderen de wegwijzer voor journalisten en redactie te bekijken.

Voor filmrecensenten stellen wij graag screeners en stills beschikbaar. Ook zijn we te benaderen voor interviews over ons festival via femke[a]transcreen.org of maik[a]transcreen.org.


//

Important note for journalists and editorials:

We encourage journalists to read the guidelines for journalists and editorials before getting in touch with us.

For film critics we offer preview copies and stills. We are also available for interviews about our festival via femke[a]transcreen.org or maik[a]transcreen.org.