Spin Offs

[Nederlands]

Every two years a film festival asks for an occasional snack. Therefore TranScreen happily participates in events with one or more films. An overview of our spin-offs:

TranScreen goes Cavia

After the first edition of the TranScreen Film Festival in 2011, we started the bimonthly TranScreen goes Cavia, in cooperation with arthouse Guinea. Every second Saturday of every odd month we repeat a film from our last festival, or we show a film that we think is important for the trans-queer-community. Read more

Previous spin offs:

Spin Offs

Elke twee jaar een filmfestival vraagt om een tussendoortje, zo af en toe. Daarom werkt TranScreen graag mee aan evenementen met één of meer films. Een overzicht van onze spin offs:

TranScreen goes Cavia

Na de eerste editie van het TranScreen Filmfestival in 2011 hebben wij, in samenwerking met filmhuis Cavia, het tweemaandelijkse TranScreen goes Cavia opgezet. Elke tweede zaterdag van de oneven maand herhalen we een film uit ons laatste festivalprogramma, of tonen we een film die we voor de trans-queer-gemeenschap belangrijk vinden. Lees meer

Vorige spin offs: